Zaštita kulturne baštine

Zaštita kulturne baštine je jedna od važnih odrednica koja se provlaći kroz veliki dio naših programa. Tijekom sedam godina, od 1999. organizirali smo arheološka istraživanja u suradnji s Pomorskim i povijesnim muzejom Hrvatskog primorja Rijeka. Tijekom toga razdoblja provodila su se zaštitna istraživanja na antičkom lokalitetu u uvali Lokvišća u Jadranovu, a rezultirala su nalazima koje smo javnosti prezentirali 2004. godine na izložbi Baština Vinodola autora arheologa Ranka Starca. Od 2004. do 2006. izvodila su se zaštitna istraživanja sakralnih spomenika staroga naselja Kotor iznad Crikvenice (u suradnji s PPMHPR). Radovi su se provodili na staroj župnoj crkvi Sv. Šimuna i Jude Tadeja te na crkvama Sv. Jurja i Sv. Trojstva. Rezultati svih istraživanja objavljeni su u našoj publikaciji Vinodolski zbornik (opširnije: knjige).

Godine 2007. organizirali smo u suradnji s Institutom za arheologiju iz Zagreba (voditelj istraživanja dr. sc. Goranka Lipovac Vrkljan) prva pokusna arheološka istraživanja na lokalitetu Igralište - Ad turres u Crikvenici, koja su potvrdila indicije o postojanju veće antičke keramičarske radionice. Ovim smo potaknuli sustavna istraživanja koja su uslijedila na tome lokalitetu te odmah nakon toga i osnivanje Muzeja grada Crikvenice.

Pokrenuli smo i nekoliko projekata zaštite nematerijalne kulturne baštine, prije svega čakavskoga govora i glazbene baštine. Objavili smo CD s 23 najstarija napjeva crikveničko-griškoga kraja (opširnije: knjige), a u planu je i jedno opsežnije izdanje u tiskanom i u digitalnom obliku, koje će uključiti i druge izvođače starih napjeva. Svoj doprinos očuvanju lokalnoga govora dali smo poticanjem rada na Rječniku crikveničkoga govora i njegovim objavljivanjem (opširnije: knjige) i objavljivanjem Rječnika griškoga govora.