Rječnik griško - belgradskoga govora
cijena: 100,00 kn Rječnik griško - belgradskoga govora Ivan Barbarić Godina izdanja: 2016..
ISBN: 978-953-7532-19-2
Izdavači: Centar za kulturu Dr. Ivan Kostrenčić
Uvez: Tvrdi
Jezik: Hrvatski
Broj stranica: 290

rječnik

Tijekom cijeloga života prof. Ivan Barbarić prikupljao je riječi i izraze svoga rodnog kraja. Prikupio je tako, golemo leksičko blago koje se sastoji od mnogih arhaizama i zastarjelica koje već odavna nisu u svakodnevnoj uporabi, a uključio je i riječi koje domaće stanovništvo koristi i danas u svom recentnom govoru. Rječnik se sastojao od gotovo 10.000 natuknica u standardnoj rječničkoj strukturi, s oznakama akcenata i dužina brojnim oprimjerenjima, kojima pojašnjava često višeznačan smisao pojedinih riječi.

Pri završnoj obradi, u rad na rječniku uključila se dr. sc. Ivana Nežić, mlada znanstvenica s Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci. Pored znanstveno-stručne obrade ukupnog rječničkog korpusa, dr. Nežić je prezentirala i izložila načela po kojima je rječnik izrađen, a njen doprinos rječniku je i predgovor u kojem je izložila neke od najvažnijih jezičnih značajki griško-belgradskoga govora, kao jednog od govora koji se ubraja u skupinu čakavskoga ikavsko-ekavskoga ili srednjeg dijalekta, prema klasifikaciji dr. sc. Ive Lukežić.