Dramalj
cijena: 0,00 kn Dramalj Sanja Škrgatić - Anđelko Manestar monografija mjesta Godina izdanja: 2019..
ISBN: 978-953-7532-26-0
Izdavači: Centar za kulturu Dr. Ivan Kostrenčić
Uvez: tvrdi
Jezik: Hrvatski
Broj stranica: 99

Dramalj - monografija mjesta

Monografija predstavlja kulturno-povijesnu baštinu mjesta Dramalj, koje se tijekom povijesti razvijalo u sjeni gospodarski mnogo snažnije, osobito turistički naprednije Crikvenice. Monografija daje širokom čitateljstvu pristupačan uvid u kronologiju nastanka mjesta Dramalj (Sveta Jelena) od prapočetaka do suvremenog doba, te vjerno prikazuje ekonomska i sociokulturna obilježja toga malog, ali povijesno i turistički vrlo značajnog dijela Crikveničko-vinodolske rivijere.

U prvom dijelu knjige Sanja Škrgatić niže osnovne spoznaje o prirodnom okruženju suvremenog Dramlja i njegovom razvoju uvijek povezanom s povijesnim mijenama koje su zahvaćale prostore Crikvenice i širega vinodolskog zaleđa. Nekad raštrkane skupine zaselaka u krševitom okruženju okrenutom moru postupno su spojene u veću cjelinu okupljenu oko crkve sv. Jelene. Turističkim uzletom Crikvenice priobalje Dramlja do Kačjaka postaje atraktivnom zonom izgradnje kuća i vila za odmor.

U drugom dijelu knjige Anđelko Manestar predstavlja etape u razvoju školstva u Dramlju, odnosno izgradnju osnovne škole i brojne akcije mještana koji su od početka zdušno pomagali u radu prosvjetnim djelatnicima. Kulturne i društvene aktivnosti mještana, unatoč promjenama političkih sustava od kraja 19. stoljeća do danas, bile su usmjerene k nacionalnom prosvjećivanju i njegovanju autohtonoga kulturnog naslijeđa. Monografijom Dramalj izvrsno je dopunjen sadržaj nedavno tiskane monografije Grada Crikvenice - Kamik, more i čovik. (Ranko Starac, izvod iz recenzije)