14.02.2019. - 26.02.2019. Ivan Balažević Ljubav kao lanterna magica
Izložba Ivana Balaževića otvorena na Valentinovo 2019.