10.08.2011. - 23.08.2011. Ambroz Oroši Pulsirajuća energija
Ambroz Oroši rođen je 21. kolovoza 1958. u Prištini. Diplomirao je 1984. na Akademiji likovnih umjetnosti u Prištini, na Odsjeku grafike, u klasi prof. Zorana Jovanovića. Tijekom školskih praznika boravi u Crikvenici, a po završenoj Akademiji tu se i stalno nastanjuje. Likovno se izražava u okviru crtačkih i grafičkih disciplina te kombinirajuci različite tehnike. Autor je brojnih grafika u tehnikama: aquatinta, bakropis i linogravure. Odmah nakon studija započinje umjetnički ciklus znakovitog naziva Teška zajedništva, a preseljenjem u Primorje 1984. godine proširuje svoj tematski krug motivima mediteranskog podmorja.
U krugu obiteljskog zlatarskog obrta okušao se i u oblikovanju zlata i plemenitih metala, primjenjujući autohtona obilježja Crikvenice i Vinodola. Tijekom 1980-ih i do 2004 godine, bavio se pedagoškim radom u osnovnim školama u Novom Vinodolskom, Bribiru, Senju i Crikvenici. Član je HDLU-a Rijeka od 1985. lzlagao je na osam samostalnih i više skupnih izložaba. Živi i radi u Crikvenici.

Pulsirajuća energija

Polazeći od motiva hobotnice, ribe ili raka, jake crtačke individualnosti, Ambroz Oroši opisuje morski svijet. Međutim, to nije stvarni prikaz dubina, već alternativni svijet promišljenog i kontinuiranog likovnog izraza. U njemu je nagoviješten duhovni odraz autora samog, njegovih razmišljanja i raspoloženja. Suženost motiva, kroz transformirane, specifične likovne mogućnosti, omogućila mu je razradu, studioznost i dorađenost preokupacije. Crteži predstavljaju svojevrsnu sintezu osobnih iskustava i težnju za bezgraničnim prostorom. Snaga linije i kontrast crnog i bijelog osnova su umjetnikovog rada.

Osjećajnost za crtež vidljiva je u međusobnoj uvjetovanosti same tehnike i motiva. Ukazujući na širinu grafičkog razmišljanja, linearno jake slike bogate su teksturom, raznolikost tragova proizlazi od slobodnog poteza do vješto izgrebanih otisaka. Od bazične bjeline podloge kontrast raste, zgusnut i snažan, sve do tamne i zasićene crne. Zahvaljujući obliku i prostornosti, linije se neprestano ponavljaju pružajuci nam bogatstvo vizualne transformacije. Upravo taj zapis, ugravirana tekstura, nosi svoju poruku.

Prikazani motivi se kreću, bore, prodiru u bjelinu papira životnom snagom koja nosi ritam i osjet. Monokromni i ogoljeni, sažeti i isti svode sadržajnost na bit dajući akcent pulsirajuroj energiji. Nemirne i sive hobotnice, dugih isprepletenih krakova nose dinamiku i pokret. Naznačeni su tek poneki dijelovi. Priljubljena uz rubove, poput na hridi, ona skriva svoje tijelo. Njezin prikaz vibrira i nestaje, mijenja se i teče. Stvoren je nagonski i prožet energijom koja stvara. Sve je u fazi promjene, u kovitlacu linija i tonova koji svojom jačinom govore o stvarnosti i nemiru, sukobima i opasnostima.

Ekspresivnost pristupa dovodi do bogatstva i kvalitete slike u kojoj dominira jak dinamičan i prepoznatljiv rukopis Ambroza Orošija. Posebnošću atmosfera on stvara cjelinu koja registrira likovnu misao, začuđujuću i nestvarnu, a svaki prikaz je jedna zasebna priča, posebna i neponovljiva, puna vitalizma i energije važnog i naglašenog umjetničkog doživljaja.

Jasna Rodin