Nervozno more
cijena: 150,00 kn Nervozno more Zdravko Gržičić i Tomislav Kovačević likovno - pjesnička mapa Godina izdanja: 2000..
ISBN: 953-97308-0-5
Izdavači: Ustanova u kulturi Dr. Ivan Kostrenčić
Uvez: -
Jezik: hrvatski
Broj stranica: -

Ona likovno-pjesnička mapa nastala je spontano kao dodir riječi i slike. najprije su potekle riječi, a onda su uslijedile slike. Slika ne ilistrira doslovno tekst niti ga dounjuje, i obratno.I u riječi i u slici autori plove morem emocija banalne svakidašnjice i misterija mora, izvora i utoka života.

Zdravko Gržičić

Kratkotrajni su zvjezdani trenutci riječi. Izgovorena naglas ona lebdi još koji časak, a onda utihne među koricama knjige. Dogodi se ipak da razbudi maštu i potakne neku drugu ruku da učini potez olovkom, kisto ili perom na papiru, da ostavi trag svojeg nadahnuća, likovni komentar koji u sebi nosi iskonsku ljudsku potrebu za likovnim izražavanjem vlastitih misli.

Sanja Škrgatić