Crikvenica zi štajona va štajon
cijena: 50,00 kn Crikvenica zi štajona va štajon Đurđica Ivančić Dusper Godina izdanja: 2009..
ISBN: 978-953-7532-02-4
Izdavači: Centar za kulturu Dr. Ivan Kostrenčić
Uvez: meki
Jezik: crikvenički čakavski idiom
Broj stranica: 104

Zi štajona va štajon je knjižica va koj san otela prikazat kako va Crkvenice teče život kroz celo leto, kroz si četiri štajoni. Reć ča se va ken štajonu dogaja, kako se va životu čovika zi štajona va štajon smiron neč menja. Kako ljudi živu kroz celo leto dan, čemu se vesele, a ča jih more rastužit i razjadit. Kako se druže i zabavljaju. I priroda j našla ovde svoje mesto. I va njoj se va saken štajonu puno toga menja, neč drugoga dogaja, cvatu neke druge rožice, druhčije oglašuju tice, pušu bure i juga, zmenjuju bonace i mareti, love ove ili one ribi… I kako priroda deluje na čovika.

Novo doba menja i način života, a ovde će ostat zapisano kako j to va Crkvenice bilo na početku 21. stoljeća, ča j prišlo novoga, ke su se užanci zatrle, a ča j ostalo od onoga staroga… onako kako ja to vidin.

Ostat će zapisan i crkveniški govor kako se još danas govori, pa i kakova pozabljena beseda, aš i naš se govor se više gubi.

Se j to pisano va letu kad Crkvenica slavi 120. godišnjicu organiziranoga turizma, pa su redon zapisani i si svečani dogođaji i fešti - neka i to bude va knjige, po onoj staroj: Ča j va libar stavno za vavik je spravno.