14.04.2023. - 29.04.2023. Zdravko Gržičić "Japineh 100 let"
Izložba "Japineh 100 let" posvećena je 100. godišnjici od rođenja Zdravka Gržičića (1932. - 2006.), arhitekta, likovnog umjetnika, ekologa i, kako je sam običavao reći, "fetivoga Crikveničana".

Izložbu otvara povjesničarka umjetnosti Jasna Rodin, koja je, uz ostalo, o umjetniku kazala sljedeće:

"Igrajući se s tragovima i tonovima, svaki pomak pogleda otkriva novinu dojma, a površine kao da su sastavljene od misli, evociraju čakavske riječi i tradiciju. Radovi Zdravka Gržičića nisu precizni opisi realnosti, već nastaju kao iskren i neposredan spoj estetike i emocije. Sve to čini kvalitetnu i razigranu cjelinu koja odaje metjeovsku vještinu. Lagane i naizgled spontane kreacije pružaju zavidnu kvalitetu, dubinu i slojevitost te vidljivu privrženost umjetnika krajoliku koji je bio njegova vječna inspiracija i ljubav."