01.10.2018. - 15.10.2018. Mirna Sišul Boje vjetra
Rođena 1977. u Rijeci. Završila Školu za primijenjenu umjetnost, a potom diplomirala na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci. Prvu samostalnu izložbu održala je 2001., a potom je sudjelovala na mnogobrojnim skupnim izložbama u Hrvatskoj, Sloveniji, Mađarskoj, Italiji, Luksemburgu. Do sada je održala četrdeset i dvije samostalne izložbe. Bavi se slikarstvom, dizajnom interijera i ilustracijom. O njezinom slikarstvu može se govoriti kao o snovitom i metafizičkom, krajnje intuitivnom i instinktivnom djelu kojim je uspjela stvoriti svoj prepoznatljiv i autentičan stil. Ima status samostalne umjetnice. Dobitnica je više nagrada za slikarstvo. Djela joj se nalaze u mnogim javnim i privatnim zbirkama diljem svijeta. Članica je Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika (HZSU) Hrvatskog društva likovnih umjetnika (HDLU) Istre, HDLU Rijeke i HDLU u Zagrebu.

Boje vjetra

Sanjati, čuditi se igrati, dopustiti kiši da svojim tankim strelicama donese radost, veselje, suncu da preplavi jutro. Pretvoriti dan u pjesmu, u spontani niz boja koje ocrtavaju misli te oslikati stvarnost kroz nestašnu energiju pozitivizma i taj poletni svijet čudesan i opojan staviti na platno, karakteristika je slikarstva Mirne Sišul. U toj jednostavnosti izraza umjetnica ostvaruje punoću i dubinu dojmova. Kroz pažljivo izabrane asocijativne prikaze navodi nas da naslutimo tišinu dana, tajnu ljubav i šapat vjetra. Neposrednost stvaranja ne zbunjuje nas, svojom živom maštom uvodi nas u neočekivani sklad slike, prisan i topao. O njezinom radu, stoga možemo govoriti kao o slobodnom i intuitivnom djelu, kao o suglasju dominantne kolorističke igre i dinamike u kojoj se iz nemarnih perspektiva i iznenađujućih vizura stvara sasvim autentičan i prepoznatljiv likovni stil. Vodeći se prirodom, no više njezinim impulsom nego oblikom, nastaju harmonični, asocijativni i poluapstraktni motivi. Taj dah nesputanih, šarenih formi i natpisa ispunjen je posebnošću atmosfera i vodi nas u sagledavanje stvarnosti kroz prizmu vedrine.

Najnoviji ciklus nastavlja istraživanja, ovaj puta možda još i više neopterećen i cjelovit. Slike su prozračne i lagane, ploveći usred bjeline raznobojne misli sažete su u oblake. Bijeli ton sjaja odraz je svijetlosti, toniran, kolorističan, slojevit i u njemu, toj bazičnoj osnovi vidljiv je suptilan rukopis razrađen i poletan. Između skladnih tonova zelenih plavih, žutih i ružičastih protječu grafizmi i žustre linearne intervencije crteža. Grafički elementi točkica, crtica, slobodnih ili geometrijskih ponavljanja izviru i nestaju u slojevima boje. Sve to čini kvalitetnu i punu podlogu koja odaje metjeovsku vještinu, njezini radovi ispod te lagane i naizgled spontane kreacije sakrivaju dubinu i složenost zrelog i samosvjesnog umjetničkog djela. Likovnim razigravanjem realnosti s odabranim i intenzivnim koloritom, s više ili manje prepoznatljivim motivima, plohama i potezima, slikarica objašnjava metaforičku energiju predmeta, prirode, pojava kao inherentnog svojstva, ispunjavajući ga i upisujući u njega naznake i svojevrsne putokaze koji nas usmjeravaju u sadržaj. Takvim postupkom afirmira i objašnjava upravo one fine i nejasne slojeve koji se neprestano pretaču od osjetilnog, emotivnog i asocijativnog u ono misaono i prepoznatljivo. Koračajući kroz mnoštvo oblika, slova, raznobojnih livada, stazom između stabala ili nošeni vjetrom osjećamo beskrajnost prostora, dimenzije koje se šire ispod epiderma platna. Širokog poteza i istančane emotivnosti oblikovana je misao puna zanesenosti i nježnosti. Prizori dišu izbalansiranim ritmom satkanim od nježnih tonova, od prozirnosti atmosfere i tišine. To su radovi koji nam na neki način obogaćuju percepciju navodeći nas da stvarnost doživimo i sagledamo otvorenije, drukčije, da primjećujemo pozitivne stvari i ljepotu prostora oko nas, gledajući kroz ružičaste naočale sna Mirne Sišul poput djeteta čudimo se svijetu. Razotkrivajući suštinu, bojama se rastvaraju sjene, svjetlom osvjetljava život oslobađajući nas od težine misli i nemira slutnji, njezini prizori vode nas i pokazuju put u jednostavnost i izravnost ljepote punog slikarskog doživljaja.

Mirna Sišul was born in 1977 in Rijeka. She finished at the School of Applied Art, and then graduated at the Academy of Applied Arts in Rijeka. She held her first solo exhibition in 2001 and then participated in many group exhibitions in Croatia, Slovenia, Hungary, Italy and Luxemburg. To date, she has held forty-two solo exhibitions. She works with painting, interior design and illustration. It could be said that her work, with which she has succeeded to create a recognisable and authentic style, is dreamlike and metaphysical, extremely intuitive and instinctive. She has the status of a freelance artist. She has received many awards for her painting. Her works are found in many public and private collections throughout the world. She is a member of HZSU (the Croatian Freelance Artists Association), HDLU (the Croatian Association of Fine Artists) in Istria, Rijeka and Zagreb.

Colours of the Wind

To dream, to wonder to play, to allow the rain with its thin arrows to bring happiness, joy, the sun to flood the morning. To turn the day into a song, into a spontaneous series of colours which outline thoughts and depict reality through a mischievous energy of positivism, and to put this enthusiastic world wonderful and intoxicating onto canvas, is the characteristic of the painting of Mirna Sišul… Being led by nature, but more by her impulse than by form, harmonious, associative and semi-abstract motifs emerge…

Graphic elements of points, lines, of free or geometric repetitions rise and disappear in the layers of paint. All of this makes a proper and solid foundation which reveals a métier skill, her works underneath this light and seemingly spontaneous creation conceal the depth and complexity of a mature and self-conscious artistic act.

Jasna Rodin, MSc.