10.12.2015. - 31.12.2015. umjetnici primorskog kraja Advent u Galeriji

Ivan Balažević

Akademski slikar u statusu slobodnog umjetnika od. Izlagao na preko 130 samostalnih i na više od 200 skupnih izložaba u Hrvatskoj i inozemstvu. Od 1994. je stručni voditelj Gradske galerije Turnac u Novom Vinodolskom. Član je HDLU Rijeka, HZSU i ULUPUH. Primio je 24 nagrade za slikarstvo, grafiku, crtež,ilustraciju, grafički dizajn, heraldiku, foto- grafiju i scenografiju. Snimljena su tri kratka TV filma o njegovom radu. Djela mu se nalaze u galerijama suvremene umjetnosti i u mnogim privatnim zbirkama.


Tony Belobrajdić

Rođen 1958. u Rijeci. Do 1078. živi u Crikvenici, nakon toga jednu godinu u New Yorku i od 1988. u Sydneyu, gdje radi kao slobodan umjetnik i ilustrator. izražava se pretežno u tehnici akvrela i tempere. izlagao je na više samostalnih i skupnih izložaba.putuje po cijelom svijetu, slika i podučava tehniku akvarela u više umjetničkih škola u Sydneyu.


Dubravka Kanjski

Slikarica i profesorica pedagogije. Članica je HDLU Rijeka. Izlagala na 15 samostalnih i više od 70 skupnih, nacionalnih i međunarodnih izložaba. Dobitnica 5 nagrada i priznanja za slikarstvo. Djela joj se nalaze u galerijama i privatnim zbirkama u zemlji i inozemstvu (fundus Galerije Vjekoslav Karas Karlovac, Galerija Stančić Zagreb, zbirka Imago mundi L. Benettona). Njeguje suvremeni pristup u umjetnosti.


Libuša Kirac

Akademska slikarica-grafičarka. Član je HDLU Zagreb. Od 1995. živi i stvara u Crikvenici. Od tada se i motivski veže za ovaj dio Primorja, a često nalazi inspiraciju u kulturnoj baštini Vinodola. Objavila je desetak grafičkih mapa i ilustrirala brojne knjige. Izlagala je na mnogobrojnim skupnim i samostalnim izložbama u Hrvatskoj i u inozemstvu. Radovi iz njenih ciklusa Glagoljica i U kamenu piše povijest nalaze se u stalnom postavu aleksandrijske knjižnice u Egiptu.


Suzana Kljuš

Rođena 1968. u Splitu, gdje je završila srednju umjetničku školu. Diplomirala je u Rijeci na Pedagoškom fakultetu smjer Grafika u klasi prof. Josipa Butkovića. Keramiku je izučavala kod prof. Borisa Rocea i na akademiji za keramiku u Londonu. Sudjelovala je na više samostalnih i skupnih izložaba u Hrvatskoj i inozemstvu. Radi kao profesor likovne kulture u Crikvenici.


Dragana Kružić, mag. art.

Magistrirala na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci 2011. godine. Upisala doktorski studij Teorija umetnosti i medija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu u Centru za interdisciplinarne studije. Sudjelovala na više od 60 nacionalnih i međunarodnih izložaba. Kroz svoje radove okušava se u likovnim pojavnostima 20. stoljeća te suvremenoj umjetnosti kao multimedijalna umjetnica.


Anđelko Lerga

Slikar. Slikarstvom se bavi od početka sedamdesetih godina prošloga stoljeća. Od tada je izlagao na više samostalnih i skupnih izložaba (Mali salon - Rijeka, Baćin dvor - Vrbnik, Galerija 2L - Selce, Galerija Juraj Klović - Rijeka, Galerija Kortil - Rijeka). Član je HDLU Rijeka. Dobitnik je nagrada za slikarstvo 2006. i 2007. na likovnoj manifestaciji Pul kaštela u Rijeci.


Alison Mavrić

Rođena u Rijeci 1970. Diplomirala je u Rijeci na Pedagoškom fakultetu smjer grafike prof. Maje Franković. Sudjelovala je na 18. Međunarodnoj izložbi grafike u Zagrebu te brojnim skupnim izožbama. Na izložbi Mandrać 1998. osvojila je 2. nagradu žirija publike, a 2000. godine 1. nagradu međunarodnog stručnog žirija Mandrać. Zaposlana kao profesor likovne kulture u Crikvenici.


Marijan Mavrić

Slikar. Prvi puta se javnosti predstavio 1966. na skupnoj izložbi u okviru slikarske kolonije u Biogradu na Moru. Svoju prvu samostalnu izložbu priredio je 1977. u Crikvenici. Od tada je održao više od 70 samostalnih izložaba u zemlji i inozemstvu te sudjelovao na mnogim skupnim izložbama. Njegovi brojni radovi nalaze se u javnim prostorima i privatnim zbirkama. Osim slikarstvom, bavi se i grafičkim dizajnom. Član je HDLU Zagreb, a potom i HDLU Rijeka. Ima status samostalnog umjetnika.


Stanislav Ninić

Slikar i profesor likovne kulture. Godine 1997. sa suprugom Klaudijom Hreljac Ninić osniva i do danas vodi likovnu udrugu Libar, a jedno vrijeme i Galeriju Stara škola Selce. Pretežno se izražava u likovnim tehnikama: grafici te akvarelu, akrilu i kombiniranim tehnikama. Izlaže od 1987. godine na samostalnim i skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu.


Ambroz Oroši

Akademski slikar-grafičar. Član je HDLU Rijeka od 1985. godine. Izražava se u okviru crtačkih i grafičkih disciplina te kombinirajući različite likovne tehnike, a okušao se i u oblikovanju plemenitih metala. Svojim slikarskim ciklusima: Teška zajedništva, Podmorje i Figurativna apstrakcija (akrili 2012.) propituje međuljudske odnose obilježene kulturnim različitostima i (ne)mogućnosti komunikacije. Izlaže na brojnim samostalnim i skupnim izložbama.


Željko Pavlić

Rođen u Jadranovu 1948. Studirao je građevinarstvo u Rijeci. Sudjelovao je u radu društva Bazovica i likovnog društva u Brodogradilištu 3.maj koje je vodio kipar Zvonimir Kiamenar. Održa dvije samostalne izložbe te sudjelovao na više skupnih u riječkim galerijama: Malom salonu, Modernoj galeriji, Galeriji Klović, Salonu doma JNA.