10.12.2014. - 31.12.2014. skupna izložba slikara vinodolskog kraja Korak do sutra

Marijan Mavrić, slikar.

Prvi puta se javnosti predstavio 1966. na skupnoj izložbi u okviru slikarske kolonije u Biogradu na Moru. Svoju prvu samostalnu izložbu priredio je 1977. u Crikvenici. Od tada je održao više od 70 samostalnih izložaba u zemlji i inozemstvu te sudjelovao na mnogim skupnim izložbama. Njegovi brojni radovi nalaze se u javnim prostorima i privatnim zbirkama. Osim slikarstvom, bavi se i grafičkim dizajnom. Član je HDLU Zagreb, a potom i HDLU Rijeka. Ima status samostalnog umjetnika.Stanislav Ninić, slikar i profesor likovne kulture.

Godine 1997. sa suprugom Klaudijom Hreljac Ninić osniva i do danas vodi likovnu udrugu Libar, a jedno vrijeme i Galeriju Stara škola Selce. Pretežno se izražava u likovnim tehnikama: grafici te akvarelu, akrilu i kombiniranim tehnikama. Izlaže od 1987. godine na samostalnim i skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu.Ambroz Oroši, akademski slikar-grafičar.

Član je HDLU Rijeka od 1985. godine. Izražava se u okviru crtačkih i grafičkih disciplina te kombinirajući različite likovne tehnike, a okušao se i u oblikovanju plemenitih metala. Svojim slikarskim ciklusima: Teška zajedništva, Podmorje i Figurativna apstrakcija (akrili 2012.) propituje međuljudske odnose obilježene kulturnim različitostima i (ne)mogućnosti komunikacije. Izlaže na brojnim samostalnim i skupnim izložbama.Ivan Balažević, akademski slikar.

U statusu slobodnog umjetnika od 1985. Izlagao na preko 130 samostalnih i na više od 200 skupnih izložaba u Hrvatskoj i inozemstvu. Od 1994. je stručni voditelj Gradske galerije Turnac u Novom Vinodolskom. Član je HDLU Rijeka, HZSU i ULUPUH. Primio je 24 nagrade za slikarstvo, grafiku, crtež,ilustraciju, grafički dizajn, heraldiku, foto- grafiju i scenografiju. Snimljena su tri kratka TV filma o njegovom radu. Djela mu se nalaze u galerijama suvremene umjetnosti i u mnogim privatnim zbirkama.Klaudija Hreljac Ninić, slikarica i profesorica likovne kulture.

Zajedno sa suprugom Stanislavom Ninićem osnovala Likovnu udrugu Lirac. Izlaže od 1998. na brojnim skupnim i samostalnim izložbama. Izražava se u likovnim tehnikama vitraja, keramike, akvarela te vrlo često batika, primjenjujući ovu tehniku na rižinom papiru. Motivski je vezana za primorsko podneblje. Radi kao likovni pedagog u školi u Novom Vinodolskom.Libuša Kirac, akademska slikarica-grafičarka.

Član je HDLU Zagreb. Od 1995. živi i stvara u Crikvenici. Od tada se i motivski veže za ovaj dio Primorja, a često nalazi inspiraciju u kulturnoj baštini Vinodola. Objavila je desetak grafičkih mapa i ilustrirala brojne knjige. Izlagala je na mnogobrojnim skupnim i samostalnim izložbama u Hrvatskoj i u inozemstvu. Radovi iz njenih ciklusa Glagoljica i U kamenu piše povijest nalaze se u stalnom postavu aleksandrijske knjižnice u Egiptu.Dragana Kružić, mag. art.

Magistrirala na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci 2011. godine. Upisala doktorski studij Teorija umetnosti i medija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu u Centru za interdisciplinarne studije. Sudjelovala na više od 60 nacionalnih i međunarodnih izložaba. Kroz svoje radove okušava se u likovnim pojavnostima 20. stoljeća te suvremenoj umjetnosti kao multimedijalna umjetnica.Dubravka Kanjski, slikarica i prof. pedagogije.

Članica je HDLU Rijeka. Izlagala na 15 samostalnih i više od 70 skupnih, nacionalnih i međunarodnih izložaba. Dobitnica 5 nagrada i priznanja za slikarstvo. Djela joj se nalaze u galerijama i privatnim zbirkama u zemlji i inozemstvu (fundus Galerije Vjekoslav Karas Karlovac, Galerija Stančić Zagreb, zbirka Imago mundi L. Benettona). Njeguje suvremeni pristup u umjetnosti.Anđelko Lerga, slikar.

Slikarstvom se bavi od početka sedamdesetih godina prošloga stoljeća. Od tada je izlagao na više samostalnih i skupnih izložaba (Mali salon - Rijeka, Baćin dvor - Vrbnik, Galerija 2L - Selce, Galerija Juraj Klović - Rijeka, Galerija Kortil - Rijeka). Član je HDLU Rijeka. Dobitnik je nagrada za slikarstvo 2006. i 2007. na likovnoj manifestaciji Pul kaštela u Rijeci.