21.11.2012. - 08.12.2012. Grga Marjanović Animalistički motivi