Godina izdanja: 2000.
ISBN: 953-97308-0-5
Izdavači: Ustanova u kulturi Dr. Ivan Kostrenčić
Jezik: hrvatski
Ilustracije: 9 autorskih listova i vanjske korice
Format: 34 x 42 cm

Nervozno more
cijena: 150,00 kn

Nervozno more

Zdravko Gržičić i Tomislav Kovačević

likovno - pjesnička mapa

Ona likovno-pjesnička mapa nastala je spontano kao dodir riječi i slike. najprije su potekle riječi, a onda su uslijedile slike. Slika ne ilistrira doslovno tekst niti ga dounjuje, i obratno.I u riječi i u slici autori plove morem emocija banalne svakidašnjice i misterija mora, izvora i utoka života.

Zdravko Gržičić

Kratkotrajni su zvjezdani trenutci riječi. Izgovorena naglas ona lebdi još koji časak, a onda utihne među koricama knjige. Dogodi se ipak da razbudi maštu i potakne neku drugu ruku da učini potez olovkom, kisto ili perom na papiru, da ostavi trag svojeg nadahnuća, likovni komentar koji u sebi nosi iskonsku ljudsku potrebu za likovnim izražavanjem vlastitih misli.

Sanja Škrgatić