Godina izdanja: 2001.
ISBN: 953-97308-1-3
Izdavači: Adamić i Ustanova u kulturi Dr. Ivan Kostrenčić
Uvez: meki
Jezik: crikvenički čakavski idiom
Broj stranica: 220
Format: 14 x 20 cm

Suhore
rasprodano

Suhore

Đurđica Ivančić Dusper

Zabilješki od Crkvenice i malo okolo nje

Nakon prethodne knjige "Pod murvicun" autorica je napisala novi niz crikveničkih priča, autentičnih, dokumentarnih prikaza Crikvenice i njenih stanovnika. Knjiga sadrži ukupno 44 priče raspoređene u četiri poglavlja.

Negdanja Crkvenica - sadrži priče: Kala (Kala de štanjaro), Gorica - staro crkveniško naselje, Lipi naš negdanji Gornji kraj, Dvorska, Petak (Republika Petak), Vinodolska - i ulica i cesta i više od toga.

Da se ne pozabi - sadrži priče: Crkveničani nisu Kirci, Gospodarica Badnja i zmija-djevojka, Kako je izgubljena slika o nastanku Crikvenice, Nova župna crkva Marij ina Uznesenj a - samo pusta želja, Sv. Anton miljenik Crikveničana, Sv. Šifnune - čuvaj nas od zmij, Crikveničani sačuvali Kalvariju, Na tradiciji stoljetnih veza, Više od simbola, Toj' bilo jedanput i više nikada, Belogaćari, Legenda - Barba Pera Mežnjar, Malik, Obnovljena narodna nošnja.

Pozabl jene užanci - sadrži priče: Štovna nedelja, Pavlja va Crkvenice, Kanpananje i škrebetanje, Stari korizmeni običaj, Novo leto - stari užanci

Susreti i razgovori - sadrži priče: Krenulo je od Dubračine, Ugasnul se j stari Kotor, Kotorci su delali s Jurjen Dalmatincon, Sto let stolarije, Ča j teh škanpi bilo, Crkveničan z Australiji, Crikveničani prvi ribari u Fremantelu, Pasaloj vrime od rols-rojsi, Va Crkvenice se j edino ćutin doma, Barka mora jopet plavat, Niš ni lipše neg' nekomu pomoć, Klović po drugi put va Crkvenice, Majstor s crkveniškeh plaž, Vjernost kamiku, Nisan se mogal odreć mora, Crkvenica j zgubila svoje "ja", Kremšniti kakoveh više nigdere ni, Crkveniški slikar i slikar Crkvenice, Ni Rio ni Nica neg Crkvenica.

Knjiga završava poglavljima - Čemu su se smeli, ča su pravili i Ča su jili - koja sadrže ukupno 56 kratkih crtica, a na kraju je priložen mali rječnik te popis literature.