Biblioteka CIRKUL

Mi, knez Mikula IV., milošću Božjom...
cijena: 60,00 kn

Mi, knez Mikula IV., milošću Božjom...

Sanja Škrgatić i Denis Brižić

Privilegia fundationis monasterii  Sanctae mariae criqueniczae
cijena: 20,00 kn

Privilegia fundationis monasterii Sanctae mariae criqueniczae

Priredili i preveli: prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol i dr. sc. Tomislav Galović

Fundacijske isprave samostana Svete Marije u Crikvenici

Ča san čineća
cijena: 40,00 kn

Ča san čineća

Tea Matejčić Jerić

zbirka pjesama

Crikvenčani u I. svj. ratu
cijena: 60,00 kn

Crikvenčani u I. svj. ratu

Dubravka Ivančić, Slavko Matejčić, Ankica Pravdica i Ivica Šegota

«  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  »