Izložbe na otvorenom

Karnevalski kostimi Crikveničana izložba je
fotografija od 1900. godine do današnjih dana.

Novi projekt Grada Crikvenice i Centra za kulturu "Dr. Ivan Kostrenčić"