Izložbe Proljeće 2012.

25.05.2012. - 07.06.2012.

Krik

/ Vladimir Dugandžić Dugi

10.05.2012. - 22.05.2012.

Moja draga stara Crikvenica

/ Zdravko Gržičić

30.03.2012. - 14.04.2012.

Proljetni osmjeh

/ učenici O.Š. Zvonka cara i O.Š. Vladimira Nazora