15.06.2011. - 30.06.2011.

Kupači

Tomo Gerić

Tomo Gerić rođen je 1933. u Vrbanovcu. Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1957. u klasi prof. Otona Postružnika. Od 1957. do1962. suradnik je Majstorske radionice Krste Hegedušića. lzlagao s grupom Mart u Austriji (1961.) i Nizozemskoj (1962.). Godine 1970. nastanio se u Oprtlju (lstra) gdje je proveo 23 godine, a 1994. doselio je u Rijeku. Nakon Akademije, sve do umirovljenja, djeluje kao samostalni umjetnik s gotovo podjednakim interesom za slikarstvo,kiparstvo,keramiku i crtež.Ostvario je brojne samostalne iskupne izložbe (Zagreb, Nurnberg, Pazin, Poreč, Rab, Rijeka, Krk, Buzet,Opatija, Novi Vinodolski), više nagrada i priznanja (Nagrada Vjesnik na III. lzložbi jugoslavenske grafike 1964., srebrna i zlatna medalja s diplomom za područje keramike 1968., Ex tempore Rovinj 1979., Prva nagrada za slikarstvo Ars Histrie 1980., Prva nagrada za suvenir Istre Primorja 1986.). Član je HDLUR-a od 1970.

Kupači

Tomo Gerić je umjetnik sporog, ali iskrenog i dosljednog hoda, bez velikih i naglih zaokreta, ali u neprekidnom traganju za iskonskim životnim i umjetničkim istinama. U mirnoj izdvojenosti od buke i užurbanosti grada, kroz sav svoj slikarski, kiparski i grafički opus gradi autorsku interpretaciju svijeta i vremena iskreno, pošteno i hrabro.

U vremenskom razdoblju od 1970.do 1994.,uz slikarske realizacije kugle, motiva koji ga je u brojnim stilskim inačicama pratio od samih početaka njegova slikarskog i kiparskog puta, nastajale su i keramičke forme pod nazivom Kupači. Nisu rađene kao tema, već kao traganje za kiparskim rješenjima i kiparskim vrijednostima. Malih su formata, ali i one najmanje daju dojam monumentalnosti. Likovi kupača, predstavljeni pojedinačno ili u grupi, glazirani ili patinirani, dio su tematsko-morfoloskog ansambla koji izgovara autorovu riječ iznuđenu iz materije. Pripadaju različitim stilskim interesima, u rasponu od slobodne lirske transpozicije do dinamične ekspresivne vizije.

Prvu grupu čine figure u kojima je sažetom kiparskom morfologijom, čistim oblicima i mirnim tijekom linije ostvarena jezgrovita koncepcija primarne ljepote ženskog tijela. Glatke, napeto zaobljene plohe zatvaraju čvrste volumene zadržavajući prostore sjena tek u oštrim rezovima mase. Pune forme uspravljenih likova naglašene simetrije, nose nešto arhajsko, energiju mase, jednostavnost i redukciju forme, naturalističko i shematizirano oblikovanje blisko sitnoj plastici ženskih paleolitskih i neolitskih figurica. lstaknute grudi i bokovi simboliziraju plodnost i materinstvo. Lica su svedena na naslut, okrugla glava i raširene ruke, u nesrazmjeru su s tijelom. Tako je likovna ideja dobila svoj pravi smisao u simboličnom oblikovanju motiva plodnosti kao preduvjeta života. A kada iz grubo obradene glinene mase izrasta fino modelirano tijelo žene glatkih ploha, jasno nam je da se radi o autorskoj koncepciji prema kojoj su prividne suprotnosti materije prikazane u jedinstvenom prožimanju i povezanosti onog nataloženog, materičkog, primarnog te onog dorađenog, otkrivenog u prirodi materijala koji se oblikuje.

Odlučnost u sintezi dokazuje figura sportaša, konstrukcija gradena oblim geometrijskim elementima (valjcima) s efektom lomljenja i dodavanja dio na dio. Zadržava snagu napetih odnosa, disciplinu forme i harmoniju cjeline. Traganje za novim mogućnostima u izričaju glinom dovelo ga je do cjeline u kojoj se javlja pokret, grčenje i lomljenje oblika i ploha. Razvedene ženske i muške figure pokazuju zanimanje za kretanje, za govor tijela u pokretu i dinamiku odnosa. Dotadašnja estetska mjerila gotovo su nestala, mini volumeni ustupili su mjesto dramatičnoj izražajnosti u modelaciji volumena i površine, oštri rezovi i uznemirenost grubo obradene površine otvorili su proces koji je vodio ekspresiji.

U novije vrijeme nastale su slike kupača koje djeluju kao grafički otisci. Snažni grafizam jednostavna, ujednačena i mirna tijeka ne skriva i ne zbunjuje, govori ono sto se vidi: duh koji gradi, energija koja sažima, čvrste forme razdvojene jakom crnom crtom na neutralnoj monokromnoj podlozi. Kao dvodimenzionalni i plošni zapisi njegovog trodimenzionalnog promišljanja, sabiru energiju skulptura, a u svojevrsnoj sintezi njegova pedesetgodišnjeg stvaralačkog djelovanja, potvrđuju poziv kipara. U zajedničkom predstavljanju slika i keramičkih skulptura iščitavamo isti likovni jezik, istu umjetničku profinjenost i jasnoću u izražavanju, istu snagu, mjeru i umijeće kojim Gerić ostvaruje motiv ljudskog tijela


Branka Arh

Povratak